نیاز امروز هیئت‌های ما
نیاز امروز هیئت‌های ما

مجالس سیدالشهدا علیه‌السلام باید مجلس همه دین باشد؛ یعنی مجلس توحید، قرب و سلوک باشد و این جدای از سیاست و شهادت و جهاد نیست؛ کتاب هم‌سفر حسین‌ علیه‌السلام قطعه‌ای از این پازل را تکمیل می‌کند.

دکتر محمدمهدی سیار در رونمایی از کتاب همسفر حسین (ع) :

مجالس سیدالشهدا علیه‌السلام باید مجلس همه دین باشد؛ یعنی مجلس توحید، قرب و سلوک باشد و این جدای از سیاست و شهادت و جهاد نیست؛ این کتاب قطعه‌ای از این پازل را تکمیل می‌کند.

رفت و برگشت میان عرفان و تعقل و سیاست و اجتماع و یکجا نشین کردن این‌ها و فهم این نکته که این‌ها لایه‌های مختلف از یک حقیقت هستند، نیاز امروز هیئت های ما و گوهر گم شده حرکت فرهنگی کشور است. همه این‌ها در این کتاب دیده می‌شود.

تهیه کتاب: https://rushda.ir/?p=8488