حکمت الهی به مثابۀ علم برتر
حکمت الهی به مثابۀ علم برتر

همزمان با سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کتاب «حکمت الهی به مثابۀ علم برتر» تحریر دروس استاد حسن‌علی رحیقی، استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، به قلم آقای علی جعفری هُرستانی پژوهشگر مرکز رشد، توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شد.

همزمان با سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کتاب «حکمت الهی به مثابۀ علم برتر» تحریر دروس استاد حسن‌علی رحیقی، استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، به قلم آقای علی جعفری هُرستانی پژوهشگر مرکز رشد، توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شد.

کتاب حاضر تدوین و نگارش چند جلسه تدریس استاد رحیقی با موضوع حکمت الهی و جایگاه فلسفه در منظومه معرفت است که در آن با بیانی ساده و روان به تبیین جایگاه حکمت و فلسفه در نسبت با سایر علوم و همچنین، تبیین موضوع، روش و غایت فلسفه و ثمرات فلسفه در حوزه‌های مختلف معرفتی، و به‌طور خاص به اهمیت و جایگاه حکمت الهی در فهم معارف قرآنی و روایی پرداخته‌اند.

مطالعه این اثر برای آشنایی عموم دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان علوم قرآن و حدیث، با فلسفه اسلامی توصیه می‌شود.