خط‌مشی‌گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت
خط‌مشی‌گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت

همزمان با سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کتاب «خط‌مشی‌گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت» نوشته دکتر حسن دانایی‌فرد عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر مرتضی جوانعلی‌آذر از اساتید هادی مرکز رشد و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شد.

همزمان با سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کتاب «خط‌مشی‌گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت» نوشته دکتر حسن دانایی‌فرد عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر مرتضی جوانعلی‌آذر از اساتید هادی مرکز رشد و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شد.

فهم عمیق و به‌کارگیری دقیق «مدل‌های خط‌مشی‌گذاری ساخت‌گرا» در گرو فهم صحیح نظریه «ساخت اجتماعی واقعیت» است؛ از همین رو در این کتاب پس از تبیین تاریخچه و زمینه‌های ارائه شدن نظریه «ساخت اجتماعی واقعیت»، ابعاد این نظریه در قالب الگوی «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» مورد بررسی قرار گرفته و پس از معرفی مدل‌های خط‌مشی‌گذاری ساخت‌گرا در قالب چگونگی ساخت اجتماعی واقعیت، «مبانی پارادایمی» این نظریه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برخی دلالت‌های این نگاه برای خط‌مشی‌گذاران، پژوهشگران و مردمی که مخاطبان خط‌مشی‌های عمومی هستند تبیین شده است.

فایل خلاصه‌ای از کتاب «خط‌مشی‌گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت» از اینجا قابل دریافت است.