گزارش خبری سومین پیش‌رویداد قرار ششم
گزارش خبری سومین پیش‌رویداد قرار ششم

سومین پیش رویداد قرار ششم مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، به همت هسته خط‌مشی فضای مجازی (سپهرا) و ارائه بحث توسط آقای جواد آزادی، و با محوریت موضوع «حکمرانی فضای مجازی در کشاکش فیلترینگ»  برگزار شد.

سومین پیش رویداد قرار ششم مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، به همت هسته خط‌مشی فضای مجازی (سپهرا) و ارائه بحث توسط آقای جواد آزادی، و با محوریت موضوع «حکمرانی فضای مجازی در کشاکش فیلترینگ»  برگزار شد.

در این جلسه ضمن جریان شناسی و بررسی تاریخچه مواجهه ائتلاف‌های مختلف با فیلترینگ در کشور،،سناریوهای مطرح در مواجهه حاکمیت با شبکه‌های اجتماعی در وقایع اخیر تحلیل و واکاوی شد که هر سناریو از منظر ابعاد مختلفی همچون اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

ایشان ضمن تشریح فرصت‌ها و تهدیدهای هریک از سناریوها، بیان داشتند لازمه انتخاب بهترین سناریو در مواجهه جمهوری اسلامی با شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نگاه چند سطحی و توجه به دستاوردها و هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فنی در آن سناریو است؛ لذا آنچه موجب ایجاد خطای محاسباتی خواهد شد نگاه تک بعدی و در نظر نگرفتن ابعاد مختلف است. بر این اساس در انتهای جلسه، با نگاه به ابعاد مختلف مسئله، هزینه‌ها و فرصت‌های ناظر به هریک از سناریوها مورد بحث و گفتگو با حضار قرار گرفت.