گفتار چهارم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری
گفتار چهارم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری

گفتار چهارم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری، روز دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه 98، با ارائه دکتر محمدرضا ذوالفقاریان در محل مرکز رشد برگزار خواهد شد.

گفتارهای سیاست نوآوری با هدف تبیین و فهم عمیق مفاهیم سیاست نوآوری طراحی شده است.

این سلسله‌گفتارها که توسط اعضای هسته نوآوری مرکز رشد ارائه می‌شود، به نقش دولت و خط‌مشی‌های آن در پیشبرد نوآوری می‌پردازد.

این گفتار به موضوع مهم سیاست‌های خلق مهارت و تاثیر آن بر نوآوری می‌پردازد.

گفتار چهارم از این سلسله‌گفتارها، روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۸، با ارائه آقای دکتر محمدرضا ذوالفقاریان در محل مرکز رشد برگزار می‌شود.

در صورت تمایل به حضور در جلسه، نام و نام خانوادگی، مقطع و رشته تحصیلی خود را به شماره ۰۹۳۶۲۴۴۷۵۲۵ پیامک کنید.

  • منبع خبر : سایت هسته نوآوری مرکز رشد