ابعاد و لوازم تحقق شعار سال ۱۴۰۳ از منظر هسته‌های تخصصی مرکز رشد
ابعاد و لوازم تحقق شعار سال ۱۴۰۳ از منظر هسته‌های تخصصی مرکز رشد

نشست تخصصی «جهش تولید با مشارکت مردم»، به همت هسته مکتب امام خمینی(ره) مرکز رشد، با حضور پژوهشگران و اعضای مرکز رشد در روز یکشنبه مورخ 26 فروردین ماه برگزار شد.

نشست تخصصی «جهش تولید با مشارکت مردم»، به همت هسته مکتب امام خمینی(ره) مرکز رشد، با حضور پژوهشگران و اعضای مرکز رشد در روز یکشنبه مورخ ۲۶ فروردین ماه برگزار شد. در این نشست که با هدف بررسی ابعاد، لوازم و راهکارهای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ برگزار شد، پژوهشگران مرکز رشد، به ارائه‌ی ایده‌ها و نظرات در خصوص این مسئله پرداختند.

اولین موضوع ارائه‌شده در نشست «مقدمه‌ای بر بایسته‌های مشارکت مردم در نظام‌سازی اقتصادی کشور» بود که توسط آقای حسین سرآبادانی، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی ارائه شد. ایشان با اشاره به این مسئله که شعار سال راهبرد جدی برای اداره امور کشور به شمار می‌رود، به ترسیم جنبه فنی و نهادی تولید ملی پرداخت. سرآبادانی با تأکید بر این نکته که مراجعه به مردم «مکتبی» است نه «تکنیکی»، به چند ضلعی بودن مشارکت مردم در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اشاره کرده و موانع شناختی، هنجاری و رفتاری را به‌عنوان مهم‌ترین موانع مشارکت مردم معرفی نمود. وی با اشاره به سابقه‌ی مردمی‌سازی اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زوایای گوناگون این مسئله را از منظر شهید بهشتی در کتاب «نظام اقتصادی در اسلام» مورد بررسی قرار داد.

دومین موضوع ارائه‌شده در نشست، «ظرفیت‌های مشارکت مردم در راستای جهش تولید» بود که توسط دکتر محمدهادی حبیب‌الهی، پژوهشگر حلقه احسانا (تأمین مالی مردم‌نهاد) ارائه شد. ایشان با ارائه بحث در سه موضوع «تولید»، «مصرف»، «مشارکت» به بررسی شعار سال پرداخت. وی در موضوع تولید با اشاره به مباحث مواد اولیه، فرآوری و محصول، به ضرورت بومی‌سازی مواد اولیه، دانش و سرمایه و نیروی کار برای فرآوری و در نهایت ارزیابی برای محصول اشاره کرد. در خصوص موضوع مصرف، ایشان با اشاره ضرورت کاهش واردات و افزایش صادرات، اصلاح الگوی مصرف را راهکار کاهش واردات و تولید ملی با مشارکت مردم را راهکار افزایش صادرات برشمرد. حبیب‌الهی با اشاره به ابزارهای مشارکت، آن‌ها را در چهار ابزار دانشی، رفتاری، فیزیکی و مالی دسته‌بندی کرد و افزود نهاد تعاونی می‌تواند همزمان با فراهم آوردن این ابزار، زمینه را برای مشارکت مردم فراهم کند.

«بایسته‌ها و سازکار مشارکت مردم در جهش تولید»، موضوع سومین ارائه‌ی این جلسه بود که توسط دکتر محسن باقری، پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی ارائه شد. ایشان با اشاره به این موضوع که مشارکت مردمی چه چیزهایی نیست، به نفی ساختارهای شبه حاکمیتی و سرمایه‌سالاری در تعریف مشارکت مردمی پرداخت. ایشان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص فرصت بهره‌مندی از منابع عمومی، به ضرورت طراحی سازوکار برای تحقق این موضوع اشاره کرد. وی با اشاره به واحدهای متشکل تولید، مسائل و چالش‌های مشارکت در جهش تولید که شامل ضعف انگیزشی، ضعف مهارت و دانش، کمبود سرمایه، مشکل بازاررسانی و بروکراسی اداری می‌شود را مورد بحث قرار داد. باقری در نهایت عوامل پیشران مشارکت مردم در تولید را برشمرد که عبارتند از: جریان‌سازی رسانه‌ای و تربیتی، شناسایی فرصت‌ها و نامزدهای کارآفرینی، راهبری و مشاوره واحدهای تولیدی و اصلاح و بازنگری در سطح قوانین و سیاست‌ها.

در ادامه نشست آقای حسین زیبنده، پژوهشگر هسته سپهرا- خط‌مشی فضای مجازی سخنان خود را با موضوع «تولید در عصر فضای مجازی با مشارکت مردم» ارائه نمود. زیبنده با طرح بحث مشارکت از منظر حکمرانی به این پرسش پاسخ داد که حکمران در مدل ارائه خود چه جایگاهی برای مردم قائل است. ایشان با طرح مدل‌های دولت و نهضت‌های مدیریت دولتی، دولت شبکه‌ای را در توانمندی مدیریت شبکه‌ای و سطح همکاری متقابل بخش عمومی و دولتی مطلوب دانسته و به تبیین مفهوم «دولت باز» در عصر فناوری پرداخت. زیبنده با اشاره به مدل‌های مختلف طراحی شبکه‌ها، ۹ مدل اداره را برشمرده و توضیح داد. سپس با اشاره به چارچوب مشارکت مردمی در فضای مجازی به معرفی بازیگران مختلف مشارکت‌کننده در حکمرانی به خصوص در این عرصه پرداخت. علاوه بر بازیگران، نقش‌های آن‌ها و وظایف هرکدام نیز تبیین شده و در نهایت بستر مشارکت در پنج عرصه‌ی محتوا و داده، خدمات فضای مجازی، خدمات پایه در فضای مجازی، محصولات زیرساخت اطلاعاتی و محصولات زیرساخت ارتباطی بیان شد. وی در پایان ایده مشارکت برای حکمرانی با فضای مجازی را تبیین و پیشنهاد نمود.

آخرین ارائه‌ی این نشست، به موضوع «مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون شعار سال» اختصاص داشت که توسط آقای محمد قائمی‌راد، پژوهشگر هسته مکتب امام خمینی (ره) ارائه شد. ایشان با طرح مسئله‌ی نسبت مردم با جهش تولید، به تحلیل منظومه‌ای شعار سال پرداخت و موضوعاتی مانند نسبت مشارکت مردم با توحید، ولایت و کرامت انسان به امکان بازخوانی مباحث فرهنگی در اقتصادی را مورد توجه قرار داد. قائمی‌راد با اشاره به مبانی مردم‌گرایی در دو عرصه‌ی تکریم تکوینی و تشریعی، به ویژگی‌های چهارگانه‌ی انسان از منظر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و با بهره‌گیری از ویژگی‌های چهارگانه‌ی انسان، به تبیین عرصه‌های مردم‌گرایی از منظر امامین انقلاب پرداخت و در نهایت نسبت دولت و مردم را در مسئله‌ی جهش تولید تبیین نمود.

 

در انتهای جلسه و بعد از ارائه‌ی پژوهشگران مرکز رشد، اعضای حاضر در جلسه به بیان نکات و پرسش و پاسخ در خصوص شعار سال پرداختند.

فایل صوتی هریک از این ارائه‌ها در ادامه تقدیم می‌شود:

 

آقای حسین سرآبادانی

آقای دکتر محمدهادی حبیب‌اللهی

آقای دکتر محسن باقری

آقای حسین زیبنده

آقای محمد قائمی راد