برگزاری دوره نظام مردمی تولید کشاورزی
برگزاری دوره نظام مردمی تولید کشاورزی

هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام اولین دوره «نظام مردمی تولید کشاورزی» را با هدف توجه دادن به اهمیت مقوله «نظام تولید» در بخش کشاورزی و «مشارکت مردم» در این نظام برگزار می‌کند.

 

هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام اولین دوره «نظام مردمی تولید کشاورزی» را با هدف توجه دادن به اهمیت مقوله «نظام تولید» در بخش کشاورزی و «مشارکت مردم» در این نظام برگزار می‌کند.

در این دوره سرفصل‌های زیر ارائه خواهند شد:

🔸نظام تولید کشاورزی: چیستی و چرایی

🔸نظام تولید کشاورزی در گذشته

🔸مداخلات سیاستی، در نظام تولید کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ معاصر ایران

🔸انواع نظام تولید کشاوری در ایران و جهان

🔸نظریه نظام تولید مردمی کشاورزی

🔸چه باید کرد؟ چگونگی کاربست نظریه نظام تولید مردمی کشاورزی

در این دوره بازدید علمی از نمونه‌های موفق خواهیم داشت. همچنین به شرکت‌کنندگانی که در دوره، حضوری فعال داشته باشند، گواهینامه‌ی شرکت اعطا خواهد شد.

با ارائه:

دکتر سوداگر : پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر باقری : دبیر و پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی

بازه‌ی زمانی و مکان برگزاری دوره:

بازه‌ی زمانی دوره، در هفته‌ی اول اردیبهشت الی نیمه‌ی خرداد سال ۱۴۰۳ است. دوره در طی شش هفته و هر هفته یک جلسه برگزار خواهد شد. مکان برگزاری دوره نیز به تناسب شرکت کنندگان در محل اصلی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و یا فضاهای مرتبط با دانشگاه انتخاب خواهد شد.

روز و ساعت دقیق برگزاری جلسات با هماهنگی اعضای شرکت‌کننده تعیین می‌شود.

نحوه‌ی ثبت‌نام:

ثبت‌نام دوره، در دو مرحله‌ی پیش‌ ثبت‌نام و ثبت‌نام نهایی انجام می‌شود. در مرحله‌ی پیش ثبت‌نام، اطلاعات اولیه در لینک ثبت نام وارد می‌شود. آنگاه بعد از بررسی اولیه، برای ثبت‌نام شدگان دعوت‌نامه‌ای ارسال شده و ادامه‌ی مراحل ثبت‌نام انجام خواهد شد.

جهت پیش ثبت نام به لینک زیر مراجعه بفرمایید.

https://survey.porsline.ir/s/hfCvxKmK

 

هزینه‌ی ثبت نام برای عموم افراد یک میلیون تومان بوده و برای دانشجویان دویست هزارتومان است.

توجه : دوره به صورت حضوری برگزار خواهد شد.