تدوین گزارش «نقد لایحه برنامه پنج ساله هفتم در بخش کشاورزی»
تدوین گزارش «نقد لایحه برنامه پنج ساله هفتم در بخش کشاورزی»

هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) پس از برگزاری جلسات مشورتی با خبرگان و بحث و بررسی تخصصی در خصوص مفاد مربوط به بخش کشاورزی و امنیت غذاییِ لایحه برنامه هفتم، نقدها و محورهای پیشنهادی را آماده و تدوین کرده است.

هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) پس از برگزاری جلسات مشورتی با خبرگان و بحث و بررسی تخصصی در خصوص مفاد مربوط به بخش کشاورزی و امنیت غذاییِ لایحه برنامه هفتم، نقدها و محورهای پیشنهادی را آماده و تدوین کرده است. این گزارش با توجه به اهمیت راهبردی برنامه هفتم توسعه در جهت اصلاح ریل تحول آفرین کشور و در قالب یک متن سیاستی شامل گزاره های قانونی، توصیه های تأسیسی و توصیه های اصلاحی تهیه شده است.

این گزارش با توجه به اهداف کلان جمهوری اسلامی به ویژه دستیابی به خودکفایی در تأمین اساس غذای مردم و تبدیل کشاورزی به بخشی اساسی از اقتصاد ملی با رویکرد اجتماعی و راهبردی آماده شده و اهتمام به این سیاست ها را لازم دانسته است: «به رسمیت شناختن و مطلوب دانستن نظام تولید خانوادگی در کشاورزی»، «حمایت از متشکل شدن کشاورزان و سپردن امور به آنها»، «نهادینه سازی بهره گیری از هوش مصنوعی در سیاستگذاری»، «حکمرانی یکپارچه زمین و آب کشاورزی» و «اصلاح سیاست تغذیه متناسب با ظرفیت های اقلیمی».

این متن سیاستی در اختیار رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه، وزیر جهاد کشاورزی، کمیسیون های تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و برخی اندیشکده ها قرار گرفته است.

اعضای این هسته آمادگی برگزاری نشست های تخصصی برای بررسی بیشتر این موضوع را دارد.