جزئیات رویداد آموزشی-پژوهشی عین
جزئیات رویداد آموزشی-پژوهشی عین

هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در ادامه مسیر مأموریتی خود جهت ظرفیت‌سازی اقامه عدالت اجتماعی در کشور، «اولین رویداد آموزشی پژوهشی عین» را در حوزه پیوست نگاری عدالت اجتماعی برگزار می‌کند.

هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در ادامه مسیر مأموریتی خود جهت ظرفیت‌سازی اقامه عدالت اجتماعی در کشور، «اولین رویداد آموزشی پژوهشی عین» را در حوزه پیوست نگاری عدالت اجتماعی برگزار می‌کند.

ضرورت و اهداف رویداد عین

نگاهی به فضای عدالت اجتماعی در کشور و همچنین مطالبه مقام معظم رهبری در ۶ شهریور ۱۴۰۰ از دولت سیزدهم نشانگر آن است که هنوز نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری ملّی فاقد توان و ظرفیت جمعی جهت توجه، طراحی و تحقق عدالت از مسیر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های گوناگون است. انباشت دانشی نحیف و تعداد اندک پیوست‌نگاری‌های عدالت در این مدت ضرورت توجه جدی جامعه علمی کشور به این مسئله و بکارگیری ظرفیت نیروی انسانی موجود را گوشزد می‌کند.

از این‌رو دوره عین تلاش دارد از مسیر طراحی یک دوره‌ نظری-کاربردی برای توسعه ادبیات دانش ارزشیابی در حوزه عدالت اجتماعی، زمینه تربیت ارزشیابِ عدالت در حوزه مسئله‌های مختلف را فراهم آورد. محتواها و فعالیت‌های گنجانده شده در عین ناظر به ۲ سوال مشخص خواهند بود:

  • چگونه یک سیاست را عادلانه طراحی کنیم؟
  • چگونه برای یک سیاست، پیوست عدالت بنویسم؟

 

مراحل رویداد عین

حسب جنس و غایت دوره عین، ۲ مرحله آموزشی و پژوهشی توسط شرکت‌کنندگان پیموده می‌شود.

مرحله آموزشی که شامل موارد زیر است:

  • برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی
  • ارائه سیر مطالعاتی و منابع آموزشی مورد نیاز
  • برگزاری نشست‌های تخصصی با چهره‌های موثر حوزه عدالت اجتماعی

مرحله پژوهشی که دو گام زیر را در بر دارد:

  • کسب مهارت عملی ارزشیابی یک سیاست
  • اجرای ۵ موردکاوی واقعی از سیاست‌های جاری کشور متناسب با علائق منتخبین با حضور مربی

 

تقویم زمانی رویداد عین

به جهت آگاهی و امکان برنامه‌ریزی مخاطبان عزیز، تقویم زمانی رویداد به شرح زیر به اطلاع می‌رسد: