ویدیو: خلأ «حکمرانی علوم اجتماعی» در بنای علمی کشور
ویدیو: خلأ «حکمرانی علوم اجتماعی» در بنای علمی کشور

...خدا را شکر مسئله تحول علوم انسانی، تولید علم و نهضت نرم افزاری مورد توجه خیلی ها قرار گرفته است ولی هیچگاه شاهد بررسی چگونگی این تحول و تولید علم از حیث ابزارها و سازوکارها و ساختارها نبودیم...

روایتی از مأموریت حلقه «حکمرانی علوم اجتماعی»

…خدا را شکر مسئله تحول علوم انسانی، تولید علم و نهضت نرم افزاری مورد توجه خیلی ها قرار گرفته است ولی اینکه هیچگاه شاهد بررسی چگونگی این تحول  و تولید علم از حیث ابزارها و سازوکارها و ساختارها نبودیم و بیشتر شاهد صاحبنظرانی بودیم که در این حوزه-رشته خودشان فکر می کردند و می نوشتند و نهایتا دوره های آموزشی یا همایش راه می انداختند.

تحول علوم انسانی همیشه به عنوان یک جعبه سیاه بوده است و کسی آن را نشکافته است که قدم به قدم رسیدن به آن را از طریق سازوکارها و تشکیلات و بنای علمی سامان دهد. مثلا کمتر کسی به این مسئله پرداخته است که چگونه پول را به پژوهشگر بدهیم تا تحول علوم انسانی رخ دهد؟ بنای دانشگاه ما و چینش روابط بین عالمان چه اثری روی تحول علمی دارد و چگونه باید باشد؟ یا این سؤال که قراردادهای پژوهشی در علوم انسانی چه تغییری باید بکنند تا علوم انسانی متحول شود؟ یا این سؤال که دانش در اختیار پژوهشگران علوم انسانی و میزان دسترسی آن ها به منابع دانشی چگونه می تواند تولید علم جدید را تحت تأثیر قرار دهد؟ شیوه های ارتقاء و ارزشیابی های علم و عالمان علوم انسانی با چه سازوکاری می تواند تحول را رقم بزند؟

شاید بتوان پاسخ به این سؤالات را در مفهوم حکمرانی علوم اجتماعی پیدا کرد. امّا حکمرانی علوم اجتماعی چیست؟ کلیپ ذیل روایتی از چیستی «حکمرانی علوم اجتماعی» است…