روایتی درخشان
روایتی درخشان

عصر چهارشنبه 20 مهرماه، یاران مرکز رشد در نشستی صمیمی با استاد دکتر مسعود درخشان حضور یافته و شاهد روایتی کوتاه از زندگانی ایشان بودند.

عصر چهارشنبه ۲۰ مهرماه، یاران مرکز رشد در نشستی صمیمی با استاد دکتر مسعود درخشان حضور یافته و شاهد روایتی کوتاه از زندگانی ایشان بودند. در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، چهرۀ ماندگار دانشگاه امام صادق(ع) به بیان روایتی مختصر از زندگانی و زمانۀ خویش پرداختند.

خانواده‌ای درخشان

اولین بخش این گفتگو به معرفی خانوادۀ ایشان، روحیات والدین، بستر تربیتی و خاطرات دوران کودکی ایشان اختصاص داشت. مهربانی پدر، محبت مادر، ارادت اقوام به ساحت اهل‌بیت (ع)، صمیمت و اصالت، از نقاط برجستۀ روایت ایشان از خانوادۀ خویش بود. خانواده‌ای که استاد را آمیخته با مناعت طبع، معتقد و فکور تربیت نموده و به عنوان الگویی کم نظیر به جامعه تقدیم نموده است.

مسیری درخشان

دومین بخش این گفتگو به تبیین مسیر علمی و تحصیلی استاد درخشان اختصاص داشت. حکایتی شیرین از معلمی با قرائتی گوش‌نواز از قرآن در دوران دبستان، دبیرانی خوش‌ذوق در دوران دبیرستان و اساتیدی نظیر «دکتر پیرنیا» ۱ و «دکتر تمدن» ۲ در دوران دانشگاه که شاکلۀ علمی ایشان را تشکیل داده‌اند. روایت تحصیل در دانشگاه با چاشنی تدریس ریاضی در یک دبیرستان و اخذ بورسیۀ تحصیلی برای کشور انگلستان و پذیرفته شدن در دورۀ دکتری دانشگاه آکسفورد، راوی مسیری درخشان در تحصیل و کسب علم و دانشگاه از سوی ایشان است.

نقطه عطفی درخشان

وقوع انقلاب اسلامی، استاد را که دیگر قصد عزیمت به ایران نداشته است را با انگیزه و شوق به میهن باز می‌گرداند. آشنایی با «سید منیرالدین حسینی» ۳ و اقامتی کوتاه در قم و ورود به جامعه‌الصادق در کسوت خدمت به انقلاب اسلامی و تأسیس رشته و دانشکدۀ اقتصاد این دانشگاه در دهۀ ۶۰، راوی نقطۀ عطف درخشانی در زندگی استاد است. تعامل و هم‌نفسی با مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی که به قول استاد مصداق بارز «الََّذِینَ یُبَلَِّغُونَ رِسَالَاتِ اللََّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلََّا اللََّهَ» ۴ بود، یکی دیگر از پرتوهای این نقطه عطف درخشان است.

استقامتی درخشان

روایت درخشان زندگانی چهرۀ ماندگار دانشگاه امام صادق(ع)، با گذشت ۷۳ بهار از عمر با برکت ایشان، همچنان در جریان است؛ مسیری پرفراز و نشیب از استقامت و پایداری ایشان در مبارزه با سیاست‌های استعماری و حرکت در جهت استواری انقلاب اسلامی. امید است در جلسات آتی نیز توفیق مصاحبت و همنشینی با استاد در جهت آشنایی و انس هرچه بیشتر با ایشان و زندگانی درخشان ایشان فراهم شود.


۱) دکتر حسین پیرنیا؛ پدرعلم اقتصاد ایران و پایه‌گذار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
۲) دکتر محمدحسین تمدن جهرمی؛ چهرۀ ماندگار و استاد ممتاز دانشگاه تهران.
۳) سید منیرالدین حسینی الهاشمی؛ بنیانگذار فرهنگستان علوم اسلامی قم.
۴) آیۀ ۳۹سوره احزاب