میزان تمایل ایرانیان به مهاجرت
میزان تمایل ایرانیان به مهاجرت

آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی «متا» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در اسفند ماه ۱۴۰۱، درباره میزان تمایل ایرانیان به مهاجرت...

 بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی «متا» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در اسفند ماه ۱۴۰۱، در مجموع ۷۴٪ از کل ایرانیان تمایلی برای مهاجرت از کشور نداشته و در مقابل ۲۴٪ از جامعه برای این کار ابراز تمایل کرده‌اند.

 با توجه به اینکه این نتیجه مربوط به میانگین کل جامعه است، ممکن است پاسخ دسته‌های اجتماعی مختلف به این سوال متفاوت باشد.

در این میان، ساکنین کلان شهرها نسبت به ساکنین شهرهای کوچک و روستاها تمایل بیشتری به مهاجرت داشته ‌اند.

 این پیمایش در اسفندماه ۱۴۰۱ و با حجم نمونه ۳۰۰۰ نفر و به روش تلفنی و ملی برگزار شده است.