نشست رونمایی از گزارش «سنجش عدالت اجتماعی در ایران» برگزار می‌شود.
نشست رونمایی از گزارش «سنجش عدالت اجتماعی در ایران» برگزار می‌شود.

نشست تخصصی ارائه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران همراه با رونمایی و بررسی گزارش جدید هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد با عنوان «سنجش عدالت اجتماعی در ایران» با حضور دکتر شباک (رئیس پژوهشکده آمار) چهارشنبه دهم دی‌ماه ساعت 10 برگزار می‌شود.

این گزارش تخصصی در ادامه کتاب «شاخصی برای عدالت»، ضمن طراحی شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی برای جمهوری اسلامی ایران، به برآورد وضعیت پیچیده و گسترده عدالت اجتماعی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ در ایران پرداخته و به‌نوعی رصد و پایش دوم از شرایط عدالت در ایران معاصر است. پایش جدید ضمن افزودن داده‌های مرتبط با سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، به اصلاح و به‌روزرسانی شاخص ترکیبی با توجه به بازخور نخبگان علمی و سیاستی کشور اقدام نموده و در یک تغییر اساسی، مبتنی بر نظرخواهی از خبرگان حوزه عدالت، به وزن‌دهی و اولویت‌بندی بخش‌های مختلف شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی پرداخته است. در این نشست نتایج اصلی این رصد و پایش از عدالت اجتماعی در ایران ارائه خواهد شد.

علاقه‌مندان جهت مشاهده این نشست می‌توانند از طریق نشانی‌های مندرج در پوستر از طریق «اینستاگرام» و «اسکای روم» چهارشنبه دهم دی‌ماه ساعت ۱۰ صبح  مراجعه نمایند.