گزارش راهبردهای احتمالی ایالات متحده در قبال تحریم ها و توصیه هایی به دولت سیزدهم
گزارش راهبردهای احتمالی ایالات متحده در قبال تحریم ها و توصیه هایی به دولت سیزدهم

گزارش «راهبردهای احتمالی ایالات متحده در قبال تحریم ها و توصیه هایی به دولت سیزدهم» به همت جمعی از پژوهشگران اقتصاد تحریم مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.

پژوهشگران اقتصاد تحریم مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام هم‌زمان با روی کارآمدن دولت سیزدهم ، اقدام به انتشار گزارشی پیرامون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی تاکنون و تبین رویکردهای موثر و راهبردهای مناسب در مواجهه با این اهرم فشار اقتصادی نمودند.

در فصل اول این گزارش ابتدا تعریفی از تحریم‌های اقتصادی و انواع آن ارائه می‌شود و سپس به بیان مختصر تاریخچه تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی از سوی ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفته است و در ادامه به این نکته می‌پردازد که تحریم‌های جمهوری اسلامی چه زمانی و در صورت انجام چه اقداماتی پایان می‌پذیرد و مسئله تحریم‌ها و جریان‌های سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم این گزارش به بررسی رویکردهای احتمالی ایالات‌متحده در قبال تحریم‌های جمهوری اسلامی پرداخته شده و اقداماتی از جمله: اجماع‌سازی جهانی، چینش دیوار تحریم‌ها، ایجاد آشوب‌های سیاسی و اجتماعی، مسئله حقوق بشر، جلب مشارکت و حمایت منطقه‌ای در خصوص تحریم‌های ایران و اخالل در روابط ایران و همسایگان که انجام آن از سوی دولت ایالات‌متحده می‌تواند منجر به اثرگذاری بیشتر فرآیند اعمال تحریم‌ها شود پیش‌بینی شده است.

در فصل سوم این گزارش به معرفی راهبردهای مناسب در مقابله با تحریم‌ها از جانب جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و اقداماتی مانند: تشکیل سبد دیپلماسی، گذار از سیاست خارجه منفعل به سیاست خارجه فعال، بلوک سازی، ساماندهی نرخ ارز، اعلام آماده باش و فراخوان تولیدکنندگان و جلوگیری از واردات بی‌رویه، بکارگیری نهادهای حاکمیتی برای مقابله با بحران، برون‌گرایی و گسترش صادرات و بهبود فروش نفت خام ایران در شرایط تحریم که انجام آن از طرف دولت برای مقابله با تحریم‌ها ضروری است مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش حاصل مطالعه و جلسات این پژوهشگران با فعالان حوزه اقتصاد تحریم می‌باشد. برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.