گزارش نشست رونمایی از کتاب گفتارهایی در الگوی رفتار انتخاباتی جامعه ایرانی
گزارش نشست رونمایی از کتاب گفتارهایی در الگوی رفتار انتخاباتی جامعه ایرانی

این نشست روز یکشنبه ١۵ بهمن ماه با حضور آقای دکتر پرویز امینی نویسنده کتاب و آقای دکتر غفاری برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی محتوای کتاب و به کاربست مبانی نظری کتاب در نسبت با انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم پرداخته شد

این نشست روز یکشنبه ١۵ بهمن ماه با حضور آقای دکتر پرویز امینی نویسنده کتاب و آقای دکتر غفاری برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی محتوای کتاب و به کاربست مبانی نظری کتاب در نسبت با انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم پرداخته شد؛


دکتر امینی ضمن اشاره به جایگاه ایده کاندیداها و جریانات سیاسی در شکل دهی به الگوی رفتار رأی دهی در جامعه ایرانی عنوان داشتند:

١. ایده تنها در قالب شعار تبلور نمی‌یابد، بلکه پیام منتشر شده از داشتن یا نداشتن ایده و همچنین ماهیت ایده در عملکرد منتخبین نهفته است و رأی دهندگان پس از بررسی و ارزیابی عملکردها در خصوص داشتن یا نداشتن ایده جمع‌بندی می‌کنند؛

٢. جریانات سیاسی نمی‌توانند در زیست جهان جدید مانند گذشته رفتار کنند بلکه برای قرار گرفتن در صحنه رقابت لازم است در قالب ایده و رقابت ایده‌ها به صورتبندی رفتار و کنش خود بپردازند؛

٣. انتخابات قائم به دو وجه مشارکت و رقابت است، این دو وجه خود برابری و آزادی را نمایندگی می‌کنند. لذا زمانی که رأی دهندگان برداشت کنند که آزادی و برابری بیشتری دارند، به همین نسبت میل به حضور در انتخابات برای ایشان تغییر خواهد کرد؛


دکتر مصطفی غفاری در این جلسه ضمن تقدیر از آقای امینی به جهت ارائه کتابی با محتوای انضمامی و واقعی، عنوان داشتند:رفتارهای بازیگران سیاسی بسیار حائز اهمیت است و تاریخ شکل گرفته از این رفتارها تعیین کننده واکنش آتی مردم است. بنابراین سیاستگذاران برای کنشگری آینده خود باید دقت کافی در عملکرد امروزشان داشته باشند، چراکه سیاست مانند بازی شطرنج است و سیاستگذاران جدای از رفتار گذشته‌شان فهم نمی‌شوند.

 

✅ مشاهده فیلم کامل نشست

✅ علاقه مندان می توانند برای تهیه کتاب به اینجا مراجعه نمایند