خرده روایت مدرسه: افق دید مدرسه
خرده روایت مدرسه: افق دید مدرسه

مدرسه باید به دنبال چه نتیجه‌ای باشد که اگر آن حاصل شد، نتایج دیگر هم خود به خود حاصل شوند؟ افق دید مدرسه درباره نتیجه کارش اهمیت ویژه دارد، به ویژه اصلی‌ترین هدف که سایر موارد در کنار آن سروسامان می‌یابند.

چون که صد آید نود هم پیش ماست…

دیروز جلسه شورای دبیران مدرسه بود؛ جلسه‌ای طولانی و پر بار. بعد از یک سال و نیم محدودیت و ترس کرونایی دور هم جمع شده بودیم؛ خدا را شکر سالم و سلامت؛ البته بعضی از دبیران تا پای وصیت هم پیش رفته بودند ولی به خیر گذشته بود. هر کدام از این دبیران، افرادی شناخته شده در زمینه خودشان در تهران هستند و در بهترین مدارس دولتی و غیردولتی درس می‌دهند. تیم مدرسه ما که در ساختار دولتی هم تعریف می‌شود با دبیران رسمی آموزش و پرورش، خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما نتیجه آنطور که باید باشد نیست. مشکل از دانش‌آموزان هم نیست که به زعم خود دبیران دانش‌آموزان اینجا هیچ چیز از بهترین مدارس غیردولتی تهران کم ندارند. مشکل افق دید مدیر مدرسه است. تازه مزیت دبیران این مدرسه در قوّت کار فرهنگی و پرورشی و منش دانش‌آموزی ست، نه صرفاً بحث آموزشی؛ ولی متاسفانه در همان حوزه درسی هم مدرسه از ظرفیت موجود استفاده نمی‌کند، چه رسد به حوزه‌های دیگر.

بالاخره در این جلسه عقدۀ دل باز شد و یکی از دبیران که چند بار همین روزها از گروه واتساپی دبیران خارج شده بود و دوباره عضوش کردند، شروع به صحبت کرد. دوره دانش‌آموزی معلم خود ما بود؛ یکی از بهترین و باهوش‌ترین دبیران ما که بچه یافت آباد بود و خودش هم همینجا تحصیل کرده بود. شاگرد حاج آقا نظری و المپیادی بود و جزو رتبه‌های خوب کنکور، اما به سرعت برگشت مدرسه و کار تدریس و مشاوره را آغاز کرد و مدرسه را با حاجی و شاگردان خودش به اوج رساندند. حالا بعد سال‌ها حسرت می‌خورد که افق دید مدرسه نه حتی کنکور، بلکه امتحان نهایی ست و مدرسه مشابه اینجا که کلی کار فرهنگی و پرورشی می‌کند با همین نیروها و همین دانش‌آموزان سال گذشته ۴۵ نفر رتبه زیر ۱۰۰۰ داشته و مدرسه ما در امتحان نهایی هم گیر کرده و به زور ۵ نفر رتبه خوب دارد. افق دید مدیر ما را چک لیست امتحان نهایی منطقه مشخص می‌کند چون ابقا یا برکناری مدیر به همین کاه ته زمین بستگی دارد نه خوشه‌های پر بار گندم. و مدیر اگر قبولی کامل بدهد و خواسته‌های قانونی و غیر قانونی منطقه را پاسخگو باشد سال‌ها می‌تواند بر چنین مدرسه بی دردسری مدیریت کند تا بازنشسته شود.

 چند سال پیش یکی از بهترین و ارزشی‌ترین نیروهای مدرسه و منطقه مدیر مدرسه شد اما در مقابل خواسته غیرقانونی منطقه درباره پذیرش دانش‌آموزان اضافه بر سازمان نسبت به آزمون مدارس نمونه ایستادگی کرد؛ ایستادگی همانا و برکنار شدن در همان تابستان اول همانا. حالا ما ماندیم و مدیری که سال‌هاست با منطقه خوب کنار آمده و همه را راضی کرده جز قدیمی‌ها که ظرفیت واقعی مدرسه را می‌شناسند.
بده بستان منطقه و مدیران بلای جان مدارس در سیستم دولتی شده…