مسئله اصلی کنکور چیست؟
مسئله اصلی کنکور چیست؟

آیا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئله را درست تشخیص داده یا بهتر است همین نصفه مصوبه هم لغو شود؟!

منتشر شده در مجموعه رسانه‌ای گرای عدالت