دکتر پیغامی - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
هم‌اندیشی اقامه عدالت در زمین حکمرانی ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
نشست هسته عدالت پژوهی

هم‌اندیشی اقامه عدالت در زمین حکمرانی

نشست هم اندیشی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد با اندیشکده حکمرانی وابسته به پژوهشکده شهید صدر، دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷ و با حضور جناب آقای دکتر پیغامی برگزار شد.

وضعیت امروز معیشت مردم ۱۸ مهر ۱۳۹۷

وضعیت امروز معیشت مردم

دکتر خاندوزی در ادامه این نشست با تاکید بر این که مسئله فقر به عنوان یکی از ابعاد اصلی مسئله عدالت اقتصادی مطرح است بیان داشت که متاسفانه در چند ساله اخیر و بواسطه افزایش تورم و شوک های اقتصادی موجب کاهش هزینه موثر خانوار شده است. باید توجه داشت که دولت می بایست با استفاده از سیاست های مناسب در حوزه‌هایی که بیشترین سهم هزینه های خانوار را به خود اختصاص می دهد. به عنوان مثال متاسفانه دولت یازدهم در زمینه مسکن سیاست مشخص و قابل قبولی از خود ارائه نداد حال انکه بیشتر از 30 درصد هزینه خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن می شود.