• کمک مؤمنانه به تولید ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

    کمک مؤمنانه به تولید

    همان‌گونه که در گام اول کمک مؤمنانه، ملت ایران، نهاد انقلابی و رسانه ملی به نحو احسن وارد میدان شدند، انتظار می‌رود در عرصه کمک مؤمنانه به تولید هم به خوبی نقش خود را ایفا کنند.

چیزی یافت نشد !