• سلبریتی‌الممالک ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

    اندر احوالات قومی مسمی به سلبریتی در ج.ا.ا
    سلبریتی‌الممالک

    ایشان را نه حامی رؤسای قوم‌اند فی‌الواقع و نه حامی رعیت فی‌الظاهر، این جماعت عطشان‌الشهره هستند که هرکجا نام و آوازه‌شان را به منابر برند همچون پری ظاهر گشته و رام ...

چیزی یافت نشد !