استارتاپ - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
گزارش جلسات آشنایی با مسائل حوزه خط مشی فضای مجازی ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

گزارش جلسات آشنایی با مسائل حوزه خط مشی فضای مجازی

در این جلسه مسائل خط مشی فضای مجازی در پنج عرصه فنی – زیرساختی، سیاسی و امنیتی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی تبیین شد.

تحلیلی بر عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه فضای مجازی ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
8 سال علیه فضای مجازی!

تحلیلی بر عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه فضای مجازی

مسئله اصلی در فضای مجازی کشور فیلترینگ یا عدم فیلترینگ که معمولاً در آستانه انتخابات دستاویزی برای روشنفکرنماها می‌شود نیست! بلکه مسئله اصلی فضای مجازی کشور مدیریت فعال و خردمندانه فضای مجازی است که فرصت استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر آن را فراهم نموده و تهدیدهایی که موجب تضییع حقوق و منافع ملی می‌شود را نیز به حداقل می‌رساند.

رونمایی از شماره اول نشریه «نوآفرین» ۲۳ دی ۱۳۹۷
نشریه «نوآفرین»

رونمایی از شماره اول نشریه «نوآفرین»

در ابتدای جلسه، برنامه‌ها و ماموریت هسته توسط اعضای هسته تبیین شد و زمینه‌های ارتباطی که در قالب فرم ارتباط با هسته طراحی شده بود در اختیار حضار قرار گرفت. سپس، جایگاه و ضرورت تولید نشریه در مجموعه اقدامات هسته نوآوری تشریح شد و بخش‌های مختلف نشریه معرفی گشت. آیه نوآوری، اول قدم، کاغذ اخبار، نوآوری فلش، هسته دونقطه، لوحه، دانش‌سرا، نوآفرینان، رادیوما، نوآوری پلاس، کرکره، سینمانوآفرین، دارالفنون و ته‌مقاله، بخش‌های اصلی این نشریه هستند که هر کدام از مناظر مختلف به موضوع نوآوری می‌پردازند.