سیاست کشاورزی و منابع طبیعی - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
نشست اندیشه‌ورزی: الگوی مطلوب نظام تولید کشاورزی ایران ۱۷ آبان ۱۴۰۲

نشست اندیشه‌ورزی: الگوی مطلوب نظام تولید کشاورزی ایران

اعضاء هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی مرکز رشد مختصات مدنظر خود در مورد الگوی مطلوب نظام تولید کشاورزی ایران را مبتنی بر متشکل شدن واحدهای تولید خانوادگی، در نشست اندیشه‌ورزی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه کردند.

همه زنجیره تولید دست یک وزارتخانه باشد ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

همه زنجیره تولید دست یک وزارتخانه باشد

حق و مسئولیت کل زنجیره تولید تا توزیع در سطوح سیاست­گذاری و تصدی­گری باید دست یک وزارتخانه باشد.

اولین قربانی قانون انتزاع ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

اولین قربانی قانون انتزاع

لغو قانون انتزاع، ارتجاعی پرهزینه در امر تولید، تجارت و تنظیم بازار غذا در کشور خواهد بود و به هیچ وجه قابل توصیه نیست. اما ماندن در حالتی که وزارت جهاد کشاورزی می‌کوشد مدیریت را رأساً برعهده گیرد نیز ممکن نیست و نتیجه‌ای جز شکست‌های پی در پی سکانداران این وزارتخانه نخواهد داشت.