علی جعفری - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
نسخه‌پیچی روی منبر ۰۴ فروردین ۱۳۹۹

نسخه‌پیچی روی منبر

توجه به علل معنوی بلاها و بیماری‌ها در طول پیشگیری و درمان از طریق علل ظاهری و طبیعی مسأله‌ای است که می‌تواند تجویزهای معنوی را در کنار تجویزهای پزشکی و بهداشتی در مقابله با کرونا مدنظر قرار دهد.

نقش تاریخ‌ساز شهادت سردار سلیمانی در گام دوّم انقلاب اسلامی ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

نقش تاریخ‌ساز شهادت سردار سلیمانی در گام دوّم انقلاب اسلامی

معجزه حضور ده‌ها میلیونی در تشیع سردار سلیمانی در سراسر ایران، ثمره روح عظیم و زنده ایشان بود و جز این که روح عظیم او قلوب هشتاد میلیون ایرانی را فتح کرد، هیچ تحلیل دیگری در فهم این عظمت نمی‌توان داشت.