• پرتوی از عدالت در اندیشه آیت‌الله طالقانی(ره) ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

    نگاهی به سیره آیت الله طالقانی به بهانه سالروز رحلت ایشان
    پرتوی از عدالت در اندیشه آیت‌الله طالقانی(ره)

    موضوع عدالت در سیره عملی و اندیشه نظری فقیه مجاهد آیت الله سید محمدطالقانی از جایگاهی ویژه برخوردار است. او به طور خاص در مباحث تفسیری خود در کتاب پرتوی از قرآن و مباحث اقتصاد اسلامی در کتاب اسلام و مالکیت به مسئله عدالت در نظام فکری اسلام پرداخته است و در سال های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. خوانش امروز ما از فهم و تلقی او از عدالت اجتماعی در چهل و یکمین سالروز رحلت اش، دستاوردهای فراوانی برای ما خواهد داشت.

چیزی یافت نشد !