• کدام دانشجو؟ ۱۵ آذر ۱۳۹۹

    به مناسبت روز دانشجو
    کدام دانشجو؟

    در روز دانشجو، اين سؤال قابل طرح است که ما از کدام دانشجو صحبت مي‌کنيم و تعريف دانشجو چيست؟ شايد از نظر عده‌اي، اين سؤالات، بحث نظري بي‌فايده‌اي باشد. از نظر اين عده، مهم آن است که دانشجو خوب درس بخواند، چه بدانيم تعريف دانشجو چيست و جايگاه نظري او کدام است و چه ندانيم.

پرتوی از عدالت در اندیشه آیت‌الله طالقانی(ره) ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

نگاهی به سیره آیت الله طالقانی به بهانه سالروز رحلت ایشان پرتوی از عدالت در اندیشه آیت‌الله طالقانی(ره)

چیزی یافت نشد !