• از مَهریه‌های بی‌مِهر تا بی‌مِهری مَهریه‌ها ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

    از مَهریه‌های بی‌مِهر تا بی‌مِهری مَهریه‌ها

    در خانواده‌ای که نرخ مهریه پایین و در حدّ توان زوج است، اصل بر اعتماد و مدارا در زندگی است، امّا در خانواده‌ای که نرخ مهریه بالا و خارج از توان زوج است، اصل بر بی‌اعتمادی و جدایی است.

چیزی یافت نشد !