• سرباز صفر؛ برای اسلام، برای ایران ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

    بازاریابی سیاسی ما
    سرباز صفر؛ برای اسلام، برای ایران

    در سال ۹۵ و در اوج پیروزی‌های پیاپی جبهه اسلام در عراق و سوریه، سردار سلیمانی را در قامت یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصویر و تصور کردند و برای این تصویر، شروع به قصه‌گویی و بعضاً هرزه‌گویی نمودند.

چیزی یافت نشد !