دکتر محمد نوروزی - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
موانع ذهنی رونق تولید ۱۵ فروردین ۱۳۹۸
الزامات تحقق شعار سال

موانع ذهنی رونق تولید

در حالی که معمولاً موانع تولید را در خارج از خودمان جستجو می‌کنیم باید بدانیم بخشی از این موانع در درون خودمان هستند که از آنها به «موانع ذهنی» تعبیر می‌شود و متأسفانه ایرانیان، دچار موانع ذهنی فراوانی در امر تولید هستند.

مطالبه‌گری تخصصی؛ الزامی برای تحقق شعار سال ۰۳ فروردین ۱۳۹۸
حمایت از رونق تولید

مطالبه‌گری تخصصی؛ الزامی برای تحقق شعار سال

برای تحقق شعارهای سال، مسئولین هم نقش خاص خود را دارند ولی برخی مسئولین با استفاده از اصطلاحات پیچیده و توسل به آمار و داده‌های گسترده از پاسخگویی می‌گریزند. لذا عامه مردم نسبت به وظایف، و وضعیت پیش‌برد اهداف توسط دستگاه‌های حاکمیتی جهل دارند و در نتیجه مطالبات عمومی آنان پاسخی درخور نمی‌یابد. بدین جهت وجود افرادی که بتوانند خیرخواهانه، به واکاوی علمی مسائل پرداخته و زمینه مطالبه‌گری تخصصی را فراهم سازند ضروری است.