رایحه عدالت ناب ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

قسط و عدالت اجتماعی در جامعه مهدوی رایحه عدالت ناب

کرونا عدالت نمی‌فهمد! ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تأملی بر ساخت طبقاتی ویروس کرونا کرونا عدالت نمی‌فهمد!

کارخانه آمریکایی: تراژدی برای کارگران ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

نقدی بر مستند «کارخانه آمریکایی» کارخانه آمریکایی: تراژدی برای کارگران

جلسه هشتم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

جلسه هشتم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت

هشتمین جلسه از مجموعه درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر»، دوشنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۹۸ با حضور دکتر عادل پیغامی به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد برگزار شد.

توکلی: آقایان! گاه مسئله ما، علم اقتصاد نیست؛ چهار عمل اصلی ریاضی است. ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
دهمین کارگاه تجربه دکتر توکلی

توکلی: آقایان! گاه مسئله ما، علم اقتصاد نیست؛ چهار عمل اصلی ریاضی است.

در دهمین نشست از سلسله جلسات هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد با دکتر احمد توکلی که دوشنبه ۲۱ بهمن‌ماه برگزار شد، ایشان به ماجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم و مجلس هفتم و هشتم تا امروز پرداخت.

جلسه هفتم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

جلسه هفتم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت

هفتمین جلسه از مجموعه درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر»، دوشنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۹۸ با حضور دکتر عادل پیغامی به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد برگزار شد.

جلسه ششم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

جلسه ششم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت

ششمین جلسه از مجموعه درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر»، دوشنبه ۳۰ دی‌ماه ۹۸ با حضور دکتر عادل پیغامی به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد برگزار شد.

جلسه پنجم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت ۲۳ دی ۱۳۹۸

جلسه پنجم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت

پنجمین جلسه از مجموعه درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر»، روز دوشنبه ۲۳ دی‌ماه ۹۸ با حضور دکتر عادل پیغامی به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد برگزار شد.

جلسه چهارم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت ۱۵ دی ۱۳۹۸

جلسه چهارم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت

چهارمین جلسه از مجموعه درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر»، روز دوشنبه نهم دی‌ماه ۹۸ با حضور دکتر عادل پیغامی به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد برگزار شد.

جلسه سوم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت ۱۰ دی ۱۳۹۸

جلسه سوم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت

سومین جلسه از مجموعه درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر»، روز دوشنبه 2 دی‌ماه ۹۸ با حضور دکتر عادل پیغامی به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد برگزار شد.

جلسه دوم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت ۲۳ آذر ۱۳۹۸

جلسه دوم از درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر» + صوت

دومین جلسه از مجموعه درس‌گفتارهای «عدالت در اندیشه امام موسی صدر»، روز دوشنبه ۱۸ آذرماه ۹۸ با حضور دکتر عادل پیغامی به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد برگزار شد.

سوخت مردم، سوخت دولت ۲۳ آذر ۱۳۹۸

سوخت مردم، سوخت دولت

سوخت مردم، یک دولت قوی، کارآمد و نه کاسب‌کار و بنگاه‌محور است. سوخت دولت، اعتماد مردم به او برای گرفتن تصمیم‌های دشوار است. اگر این دو تأمین نشود، اصل رابطه مردم با دولت درخطر سوختن است.