• اثرگذاری مناظرات بر انتخاب مردم ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

    اثرگذاری مناظرات بر انتخاب مردم

    مناظرات تلویزیونی میان نامزدهای ریاست جمهوری از مهم‌ترین برنامه‌های صداوسیما در ایام انتخابات بوده که معمولاً با استقبال گسترده مردم مواجه می‌شود و بر اساس آخرین نظرسنجی متا، تأثیر بسزایی در انتخاب آن‌ها داشته است. افزایش ضریب تأثیر مناظرات به تحقق کارکردهای مدنظر برای این برنامه بر می‌گردد که در بخش ابتدایی یادداشت حاضر به آن‌ها پرداخته خواهد شد. در خصوص ملاحظات اخلاقی در مناظرات، نتایج به دست آمده از همان پیمایش نشان می‌دهد از دیدگاه اکثریت مردم رقابتی و چالشی بودن مناظرات نباید به بهانه‌ی بی‌اخلاقی رقم بخورد. بررسی میزان رضایت مردم از مناظرات پیشین و پیشنهادهایی جهت بهبود و ارتقاء اجرای مناظرات ریاست جمهوری پیش‌رو، از موضوعات دیگر این یادداشت به‌شمار می‌روند.

مسئله مشارکت پشت لنز حکمرانی ۰۹ خرداد ۱۴۰۳

مسئله مشارکت پشت لنز حکمرانی

یکی از مسائل مهم در تحقق شعار سال و تلاش در جهت «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین تکلیف نظام حکمرانی با سبک و مدل اداره کشور است؛ اینکه حکمران در مدل اداره خود چه جایگاهی برای مردم در نظر می‌گیرد؟ چه نگاهی به مردم دارد؟ و تا چه اندازه نظام حکمرانی را مشارکت پذیر می‌داند؟

نگاهی دیگر به جامعه شبکه‌ای ۲۱ فروردین ۱۴۰۳
درنگی کوتاه بر چهارچوب نظری ون‌دایک در تحلیل جامعه شبکه‌ای

نگاهی دیگر به جامعه شبکه‌ای

در یادداشت کوتاه پیشرو قصد داریم، نگاهی گذار بر اصلی‌ترین رویکرد و چهارچوب نظری ون‌دایک که در توصیف، تبیین و تجویز اغلب موضوعات و مسائل کتاب جامعه شبکه‌ای منعکس‌شده است، داشته باشیم...

هم افزایی اجتماعی در تربیت رسمی – قسمت آخر ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

هم افزایی اجتماعی در تربیت رسمی – قسمت آخر

برای تمهید اثر بخشی تربیتی کیفی و خلاقیت ناشی از تنوع رویکرد آموزشی، لازم است تا الگوی سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی از الگوی متمرکز کنکور سراسری، بتدریج به الگوی متنوع و مبتنی بر نیاز دانشکده ها سوق پیدا کند.

الگوی ارزشیابی برنامه درسی عملیاتی در تحول اجتماعی نظام تربیت – قسمت پنجم ۲۶ اسفند ۱۴۰۲

الگوی ارزشیابی برنامه درسی عملیاتی در تحول اجتماعی نظام تربیت – قسمت پنجم

مدارس نوآور می توانند متناسب با برنامه درسی عملیاتی خود، الگوی ارزشیابی شایسته‌محور طراحی کنند و در کنار برنامه درسی، پیشنهاد دهند. الگوهای متنوعی برای چنین ارزشیابی‌هایی وجود دارد که وجه مشترک همه آنها توجه تفصیلی و توصیفی به رفتارهای دانش‌آموزان و کنش‌های فردی و جمعی آنهاست.

مدارس نوآور، و خود اتکا در تحول اجتماعی نظام تربیت – قسمت چهارم ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

مدارس نوآور، و خود اتکا در تحول اجتماعی نظام تربیت – قسمت چهارم

مدارس نوآور، می‌توانند در چهارچوب برنامه درسی راهبردی ملی، برنامه درسی عملیاتی خود را مبتنی بر رویکردها، الگوها و منابع آموزشی و تربیتی متفاوت، و با توجه به اقتضائات محیطی و محلی و شرایط دانش‌آموزان پیشنهاد، و پس از تصویب، اجرا کنند.

حکمرانی برنامه درسی، حکمرانی توزیع‌شده در تحول اجتماعی نظام تربیت – قسمت سوم ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

حکمرانی برنامه درسی، حکمرانی توزیع‌شده در تحول اجتماعی نظام تربیت – قسمت سوم

در رویکرد حکمرانی توزیع‌شده، حاکمیت، ساز و کارهای حضور و اثرگذاری مردم را فراهم می‌کند، و نهادهای اجتماعی در کنار حاکمیت به بررسی، تصویب، نظارت، ارزشیابی و اعتباردهی برنامه‌های درسی عملیاتی می‌پردازند.

هم افزایی اجتماعی در تحول راهبردی نظام تربیت – قسمت اول ۰۷ اسفند ۱۴۰۲

هم افزایی اجتماعی در تحول راهبردی نظام تربیت – قسمت اول

حضور فعال مردم، تنها راه تحول در تعلیم و تربیت رسمی است. حاکمیت دینی اگر می‌خواهد با قدرت حکمرانی خود در عرصه تربیت رسمی موثر باشد، باید بتواند از ظرفیت مردم استفاده کند.

کلان‌شاخص حکمرانی بانک مرکزی بر شبکه بانکی ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

کلان‌شاخص حکمرانی بانک مرکزی بر شبکه بانکی

یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی به‌عنوان حکمران نظام پولی، نظارت بر شبکه بانکی کشور است. این یادداشت به دنبال پاسخ به این سؤال است که جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و حکمران بر شبکه بانکی چه باید باشد؟

مجلس در آینه تصویر؛ مجلس دهم: سلفی با مادمازل! ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

مجلس در آینه تصویر؛ مجلس دهم: سلفی با مادمازل!

مجلس دهم، مجلس ضعیفی بوده است؛ و این البته هم ناشی از تازه‌کاری گردانندگان اصلی آن، خاصه در تهران دارد و هم فضای مملکت و برجام و … اجازه تحرّک را از آنها گرفته است...