• مجلس در آینه تصویر؛ مجلس دوم: شکاف بین نیروهای متحد انقلاب ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

    مجلس در آینه تصویر؛ مجلس دوم: شکاف بین نیروهای متحد انقلاب

    در این سلسله نگاشت تصویرهای برداشتی پژوهشگر که بعضاً ناشی از یک اتفاق برجسته یا برآیندی از وقایع و اقدامات است، در ادوار مختلف مجلس روایت شده است. تنوع و گونه‌گونی این تصاویر می‌تواند معیاری برای تشخیص «مجلس طراز انقلاب اسلامی» مبتنی بر دو ویژگی موردنظر امام(ره) یعنی «عصاره فضائل ملت» و «در رأس امور» باشد.

مردمی سازی در تربیت رسمی چه چیزی نیست؟ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

مردمی سازی در تربیت رسمی چه چیزی نیست؟

روز معلم مقام معظم رهبری نقدهای بسیار دقیق و خوبی پیرامون برون سپاری و خصوصی‌سازی تعلیم و تربیت مطرح کردند، برخی چنین پنداشتند که مقام معظم رهبری با اساس مردمی سازی در تعلیم و تربیت مخالف هستند. به نظر می رسد، این افراد فهم درستی از جریان مردمی‌سازی در تعلیم و تربیت ندارند. در این یادداشت برای این که بتواینم مردمی‌سازی را فهم کنیم، به پرسش مردمی‌سازی چه چیزی نیست، پاسخ می‌دهیم.

پیام‌های سلامت در سطح شهر چه چیزی را بیان می‌کنند؟ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
نقش چارچوب فکری ذینفعان در چگونگی ارائه خدمات سلامت

پیام‌های سلامت در سطح شهر چه چیزی را بیان می‌کنند؟

این روزها شهر تهران آکنده از بنرهایی شده‌ است که بیانگر یک کارزار تبلیغاتی سلامت‌محور توسط سازمان زیباسازی شهر تهران است...

موضع اقتدار؛ چرا و چگونه؟ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

موضع اقتدار؛ چرا و چگونه؟

نمایش اقتدار رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در موارد اخیر، فارغ از لزوم یا عدم ضرورت، با این سوال مواجه است که آیا این نحوه اقتدار منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود یا اعتمادسوز است؟

همه زنجیره تولید دست یک وزارتخانه باشد ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

همه زنجیره تولید دست یک وزارتخانه باشد

حق و مسئولیت کل زنجیره تولید تا توزیع در سطوح سیاست­گذاری و تصدی­گری باید دست یک وزارتخانه باشد.

ریشه‌یابی تورم در اقتصاد ایران ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

ریشه‌یابی تورم در اقتصاد ایران

پس از رسیدن نرخ تورم به بالای 40 درصد و باقی‌ماندن در این سطح طی چهار سال اخیر، رهبری شعار امسال را مهار تورم و رشد تولید نامیدند. لازمه مهار تورم شناخت ریشه‌های آن در اقتصاد ایران است. در این یادداشت ابتدا دیدگاه‌های مختلف حول تورم را به‌طور مختصر تبیین کرده و سپس به واکاوی علل تورم در اقتصاد ایران می‌پردازیم.

تشکیل وزارت بازرگانی: برگشت از نیمه‌راه حکمرانی مردم‌بنیان کشاورزی ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

تشکیل وزارت بازرگانی: برگشت از نیمه‌راه حکمرانی مردم‌بنیان کشاورزی

تنظیم بازار محصولات غذایی همچون سیب‌زمینی داغی در دست دولت‌هاست، نه می‌توانند نگهش دارند و نه می‌توانند رهایش کنند، پس مرتب از این دست به آن دستش می‌دهند. غافل از اینکه سیب‌زمینی داغ را نباید مستقیماً با دست گرفت!

سردرگمی پر دردسر: بازنگری در شایستگی و ارزشمندی در الگوی ارائه خدمات سلامت ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

سردرگمی پر دردسر: بازنگری در شایستگی و ارزشمندی در الگوی ارائه خدمات سلامت

مساله‌ یادداشت حاضر، پزشکی خانواده نیست؛ مساله اولویت‌بندی است. معیار اولویت‌بندی برنامه‌ها در نظام سلامت چیست؟ چه اتفاقی می‌افتد که برنامه پزشکی خانواده در صدر لیست اولویت برخی قرار می‌گیرد و دیگران این نسخه را برای امروز نظام سلامت بی‌فایده می‌دانند؟ و... در این یادداشت سعی می‌شود با بهره‌گیری از ادبیات دانش ارزشیابی خط‌مشی، سنخ مسائل فوق آسیب‌شناسی شود. 

مجلس در آینه تصویر؛ مجلس اول: شور انقلابی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

مجلس در آینه تصویر؛ مجلس اول: شور انقلابی

بعد از گذشت چهل سال از انقلاب می‌توان گفت هر کدام از این «مجلس»ها از دو حیث «از مردم بودن» و «برای مردم بودن» برای خود روایت و داستانی مجزّا دارند و به همین نسبت در اذهان، تصویر و ادراک متفاوتی را ساخته‌اند. از آنجا که تصویر، برساخته‌ای کاملاً فردی است، در این سلسله نگاشت تصویرهای برداشتی پژوهشگر که بعضاً ناشی از یک اتفاق برجسته یا برآیندی از وقایع و اقدامات است، در ادوار مختلف مجلس روایت شده است.

UGC؛ اهمیت، اهداف و طبقه‌‏بندی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

UGC؛ اهمیت، اهداف و طبقه‌‏بندی

در این یادداشت تلاش داریم ضمن واکاوی مفهوم محتوای تولیدشده توسط کاربران غیر‏حرفه‏‌ای User Generated Content ، عناصر و رویکردهای تولید «محتوا» در فضای مجازی، اهمیت، اهداف و طبقه‌‏بندی از UGC ها را ارائه نماییم.