ارائه گزارش پروژه روش پژوهش در اندیشه رهبران انقلاب
ارائه گزارش پروژه روش پژوهش در اندیشه رهبران انقلاب

ظهر روز یکشنبه، هفدهم مهرماه ۱۴۰۱، پس از برگزاری جلسه هفتگی انس با قرآن کریم در مکان مرکز رشد، گزارشی از پروژه روش پژوهش در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی ارائه شد.

ظهر روز یکشنبه، هفدهم مهرماه ۱۴۰۱، پس از برگزاری جلسه هفتگی انس با قرآن کریم در مکان مرکز رشد، گزارشی از پروژه روش پژوهش در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی ارائه شد.

در این جلسه که با حضور یاران مرکز رشد برگزار شد، آقای محسن جوهری، دبیر هسته مکتب امام خمینی (ره) ، گزارشی از فرایند و خروجی نهایی پروژه روش پژوهش در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی ارائه کرد.

شایان ذکر است که رونمایی، ارائه روش و نقد و بررسی کتاب «تحلیل منظومه ای، روش پژوهش در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی» در ششمین قرار سالانه مرکز رشد صورت خواهد گرفت.