به بهانه رسانه‌ای کردن صحنه ترور آیت‌الله سلیمانی (ره)
به بهانه رسانه‌ای کردن صحنه ترور آیت‌الله سلیمانی (ره)

قضاوت در مورد چرایی و کیفیت قتل آیت‌الله سلیمانی هنوز زود است و باید منتظر اعلام نتایج از سوی دستگاه‌های ذی ربط باشیم اما آنچه در درجه اول بسیار ضروری است، لزوم سیاستگذاری قاطع جهت مقابله با منتشر کنندگان رسمی یا شخصیِ صحنه‌های ناخوشایند (غیرضروری) می‌باشد.

دیر زمانی است که مام میهن در عین اقتدار و مظلومیت توأماً، صحنه هجمه‌ها و ترورها و خونریزی‌های عناصر گوناگون است. اوج این وقایع نیز همزمان بود با مهم‌ترین بازه انقلاب اسلامی یعنی سال و دهه شصت. هنگامی که یاران خمینی کبیر یکی یکی زیر چنگال‌های نظام سلطه سفاک جان می‌دادند و صف آسمانیان جبهه انقلاب را پررونق می‌کردند.

بر هیچکس پوشیده نیست که نظام ادراکی مردم مسلمان و انقلابی ایران بایستی با مجموعه‌ای از اخبار و اطلاعات درست هرچند ناخوشایند پرورش یافته و در تلاقی مصایب و بحران‌های گوناگون درخت بصیرت و تحلیل نیز در بین مردم به مرور رشد کرده و بالنده شود. از این رو مردم در هنگامی که روزنامه‌ها دو شیفته نیز کار می‌کردند سعی داشتند در دل حوادث باشند و آگاهی خویش را تکمیل کنند تا بتوانند در حرکات بعدی تصمیم و کنش متناسب را اتخاذ کنند. که باز نمونه بارز آن حمایت علنی و پرشکوه ملت از شهید مظلوم آیت الله بهشتی می‌باشد.

بین آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به هنگام و حرفه‌ای و دمیدن به چرخه خشونت _از طریق بازتاب اخبار و اطلاعات خشونت آمیز و ناخوشایند که در هیچ کارگروه و مجمع مشورتی مورد ارزیابی و اثرسنجی در جامعه قرار نگرفته است_مرز باریکی است که به رغم تأکید آگاهان و دلسوزان همچنان مورد غفلت دستگاه‌های متولی بوده و نسبت به آن به صورت زننده‌ای تجاهل العارف صورت می‌گیرد. نمونه بازتاب حمله مسلحانه به رژه ارتش در اهواز توسط خبرگزاری دولتیِ ایسنا، یا بازتاب صحنه‌های قتل آیت‌الله سلیمانی و یا صحنه های ناخوشایند از واقعه متروپل همه و همه نشانگر نوعی فقدان قدرت تمییز توسط دستگاه‌های متولی است.

جمع‌بندی:

قضاوت در مورد چرایی و کیفیت قتل آیت‌الله سلیمانی هنوز زود است و باید منتظر اعلام نتایج از سوی دستگاه‌های ذی ربط باشیم اما آنچه در درجه اول بسیار ضروری است، لزوم سیاستگذاری قاطع جهت مقابله با منتشر کنندگان رسمی یا شخصیِ صحنه‌های ناخوشایند (غیرضروری) می‌باشد. باشد که معاون امور مطبوعاتی ارشاد و سایر نهادهای مسئول به فکر بیفتند تا این مرض قدیمی را درمان کنند که به بهای چند فالوئر بیشتر، با روان یک ملت مقاوم و دارای تاب آوری بالا خدشه نکنند.