دومین جلسه هیئت سیاست گذار مرکز رشد برگزار شد
دومین جلسه هیئت سیاست گذار مرکز رشد برگزار شد

دومین جلسه هیئت سیاست گذار مرکز رشد، عصر سه شنبه 13 تیرماه مصادف با ولادت مبارک امام هادی علیه السلام در دفتر ریاست محترم دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

دومین جلسه هیئت سیاست گذار مرکز رشد، عصر سه شنبه ۱۳ تیرماه مصادف با ولادت مبارک امام هادی علیه السلام در دفتر ریاست محترم دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.


این نهاد که حسب اساسنامه مصوب مرکز رشد در دانشگاه، وظیفه سیاست گذاری و ریل گذاری جریان کلی مرکز رشد را بر عهده دارد، از اسفندماه سال گذشته جلسات خود را آغاز کرد. در جلسه دوم که به ریاست رئیس محترم دانشگاه برگزار شد، در ابتدا گزارشی از فعالیت ها و اقدامات مرکز رشد در فصل بهار ۱۴۰۲ از سوی مدیر مرکز رشد در سه حوزه نظامات داخلی مرکز (نظامات فرهنگی و نظامات اداری)، پروژه ها و خروجی های علمی هسته های مرکز رشد و بالاخره امور زیرساختی و پشتیبانی ها انجام پذیرفت. در ادامه اعضای هیئت، ضمن تجلیل و تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در مرکز رشد به ارائه نقطه نظرات خود ناظر بر گزارش عملکرد ارائه شده پرداختند.


در دستور دوم، ضمن بررسی ابعاد گوناگون نیازهای حقوقی و اداری مرکز رشد در حوزه نظامات مختلف اداری، به سیاست های کلان مرکز رشد در تعریف مناسبات حقوقی و اداری پرداخته و مهم ترین محورهای لازم جهت تصمیمات آتی در این زمینه مشخص و معین شد. در تعریف این محورهای سیاستی، توجه به نظام هویتی و فرهنگی مرکز رشد به عنوان یک شاکله اساسی در بازطراحی نظامات اداری و حقوقی مجموعه مورد تأکید قرار گرفت و ارائه یک طرح جامع، تأسیسی و منظم در نسبت با دانشگاه امام صادق علیه السلام برای تعریف شخصیت حقوقی مرکز رشد ضروری قلمداد شد. در پایان مقرر شد جمع بندی کارشناسی مشخص در این زمینه در جلسات آتی هیئت سیاست گذار مورد تصویب نهایی قرار گیرد.
در حاشیه این جلسه، تحلیل و بررسی نتایج پژوهش های هشت هسته مرکز رشد که در بهار ۱۴۰۲ به خروجی نهایی رسیده است، با هدف شناخت بهتر اعضای هیئت از فعالیت های جاری مرکز رشد انجام پذیرفت.