ضرورت ایجاد شورای تخصصی در امر مبارزه با آسیب اجتماعی تجرد/ شأن خانه‌داری باید احیا شود.
ضرورت ایجاد شورای تخصصی در امر مبارزه با آسیب اجتماعی تجرد/ شأن خانه‌داری باید احیا شود.

در این جلسه که با حضور برخی از فعالان حوزه خانواده برگزار شده بود، آقای محمدرضا آرام به نمایندگی از مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) حضور داشتند. ایشان در دو محور اصلی اولویت تجرد و حق تشکیل خانواده در معاونت امور زنان و احیای شأن خانه‌داری به بیانی انتقادات و پیشنهاداتی پرداختند.

در این جلسه که با حضور برخی از فعالان حوزه خانواده برگزار شده بود، آقای محمدرضا آرام به نمایندگی از مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) حضور داشتند. آقای آرام در دو محور اصلی اولویت تجرد و حق تشکیل خانواده در معاونت امور زنان و احیای شأن خانه‌داری به بیانی انتقادات و پیشنهاداتی پرداختند. ایجاد شورای تخصصی در امر مبارزه با آسیب اجتماعی تجرد یکی از پیشنهادات آقای آرام بود که بلافاصله مورد پذیرش و حمایت معاونت قرار گرفت.

در مسأله احیای شأن خانه‌داری، آقای آرام ضمن تأکید بر جواز اشتغال زنان از نظر شرع و قانون، از بی‌توجهی به بیش از ۲۰ میلیون زن خانه‌دار در خصوص سیاست‌های کلان کشور همچون اولویت‌بندی واکسیناسیون و قانون جوانی جمعیت انتقاد کرد که خانم دکتر خزعلی خواستار پیشنهاداتی برای اصلاح قانون جوانی جمعیت به نفع زنان خانه‌دار شد.

این جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامید، با ارائه گزارشی از اقدامات معاونت امور زنان و خانواده و پاسخ به انتقادات و پیشنهادات خاتمه یافت.