گزارش خبری نخستین نشست از سلسله نشست‌های بازاریابی سیاسی در ایران
گزارش خبری نخستین نشست از سلسله نشست‌های بازاریابی سیاسی در ایران

اولین نشست از «سلسله نشست‌های تخصصی بازاریابی سیاسی در ایران» توسط هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با سخنرانی دکتر طهمورث حسنقلی‌پور ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، در سالن شهید فخری‌زاده این مرکز با موضوع «جایگاه بازاریابی سیاسی در انتخابات جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد.

اولین نشست از «سلسله نشست‌های تخصصی بازاریابی سیاسی در ایران» توسط هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با سخنرانی دکتر طهمورث حسنقلی‌پور ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، در سالن شهید فخری‌زاده این مرکز با موضوع «جایگاه بازاریابی سیاسی در انتخابات جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد.

دکتر حسنقلی‌پور در ابتدا با تقدیر از ترویج گفتمان بازاریابی سیاسی در کشور توسط دانشگاه امام صادق (ع)، به اهمیت این موضوع بین‌رشته‌ای و لزوم ورود آن به بخش‌های حکمرانی در کشور پرداخت. ایشان در ادامه ضمن برشمردن شایستگی‌های علمی و مدیریتی یک پژوهشگر بازاریابی سیاسی، بر ضرورت انجام پژوهش‌های کاربردی بیشتر و حرکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی به سمت ارائه دستورالعمل‌های اجرایی در این حوزه تأکید کرد.

در این نشست که با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید و علاقمندان به موضوع بازاریابی سیاسی برگزار شد، رئیس اسبق دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ضمن اشاره به برخی مصادیق عینی بازاریابی سیاسی در ایران و جهان، به بررسی آسیب‌شناسانه رقابت‌های سیاسی و ساختار انتخاباتی در ایران پرداخت. انتهای نشست نیز به پرسش و پاسخ میان حضار اختصاص یافت.