• نماز، روزه و شب‌زنده‌داریِ در سال جدید ۰۴ فروردین ۱۳۹۸

    سلوک رشد: در محضر آیت‌الله میرباقری
    نماز، روزه و شب‌زنده‌داریِ در سال جدید

    نماز، روزه و شب‌زنده‌داریِ ما در سال جدید، باید با سال قبل تفاوت داشته باشد / اگر انسان، اهلِ مراقبه و محاسبه نباشد، همة عالَم هم مُعلِّم شوند، هيچ چيز دست او را نمی‌گيرد.

چیزی یافت نشد !