گزارش جلسات آشنایی با مسائل حوزه خط مشی فضای مجازی
گزارش جلسات آشنایی با مسائل حوزه خط مشی فضای مجازی

در این جلسه مسائل خط مشی فضای مجازی در پنج عرصه فنی – زیرساختی، سیاسی و امنیتی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی تبیین شد.

شناخت صحیح موضوعات و مسائل حوزه‌های عمومی و سپس انتخاب و تمرکز بر آن‌ها، از امور ضروری و مهم برای دانشجویان و پژوهشگران رشته مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی است. از این رو، جمعی از دانشجویان رشته مدیریت دولتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام بر آن شدند تا سلسله جلساتی را با حضور پژوهشگران و کارشناسان حوزه‌های مختلف عمومی اعم از تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش، فضای مجازی ،مسجد، صنایع فرهنگی، خانواده و …جهت آشنایی بیشتر دانشجویان و پژوهشگران با موضوعات و مسائل این حوزه‌ها برگزار کنند.

 

 

در همین راستا هسته خط مشی فضای مجازی(سپهرا) در دو جلسه که در ۲۵ اردیبهشت و ۷ خردادماه سال جاری برگزار شد، مهمان دانشجویان و اساتید مدیریت دولتی و سیاست گذاری عمومی بود. در این دو جلسه که با ارائه جناب آقای سید امیررضا برقعی، پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی همراه بود، ابتدا تعریف و جایگاه مسئله محوری، ضرورت و اهمیت آن و روش‌های وصول به آن تبیین شد و در ادامه ضمن بیان تعریف فضای مجازی به نظام‌های اجتماعی برآمده از تعامل کاربران بر بستر شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، نظام موضوعات و مسائل حوزه خط مشی فضای مجازی به عنوان یکی از حوزه‌های مهم عمومی در عصر جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دو جلسه که با حضور اساتید و دانشجویان سیاست گذاری عمومی همراه بود، مسائل خط مشی فضای مجازی در پنج عرصه فنی – زیرساختی، سیاسی و امنیتی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی تبیین شد. پلتفرم(سکو) های فضای مجازی، داده‌ها، هوش مصنوعی، قدرت سایبری، قلمرو و مرزسایبری، شکاف دیجیتال، هویت مجازی، حریم خصوصی و مالکیت در فضای مجازی، تجارت الکترونیک و استارتاپ‌ها، اقتصاد محتوا، خط مشی محتوا و پالایش، پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی از جمله مهم‌ترین موضوعات و مسائلی بود که در این دو جلسه مورد گفت و گو قرار گرفت.