هوش مصنوعی - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
ChatGPT؛ شخصیت حقیقی یا حقوقی؟! ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

ChatGPT؛ شخصیت حقیقی یا حقوقی؟!

یکی از مبنایی‌ترین چالش‌های حقوقی که هوش مصنوعی و به‌طور خاص ChatGPT به‌عنوان مصداق پیشرفته‌ترین هوش مصنوعی عمومی با آن مواجه است، موضوع «شخصیت» داشتن یا نداشتن ChatGPT است. این موضوع در عالم حقوق کلید ورود به مباحث حقوقی است و بر بسیاری از موضوعات دیگر ازجمله مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، پاسخگویی و … اثر می‌گذارد.

ChatGPT؛ حقوق و هوش مصنوعی ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

ChatGPT؛ حقوق و هوش مصنوعی

پس از آشنایی با دانش حقوق، این سؤال به ذهن می‌رسد که مواجهه هوش مصنوعی با دانش حقوق چگونه است؟ آیا دانش حقوق برای هوش مصنوعی قابل‌درک است؟ چه ویژگی‌هایی در دانش حقوق وجود دارد که در تعامل آن با هوش مصنوعی مهم است؟

ChatGPT؛ غول فناوری‌های برهم زننده ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

ChatGPT؛ غول فناوری‌های برهم زننده

ده سال پیش را به یاد آورید! چه کسی گمان می‌کرد کاربرد یک فناوری، بتواند این‌چنین زندگی انسان در ساحت‌های مختلف را متحول کند؟ از ایجاد تردید در سطوح فلسفی که مبین تمایز انسان با هوش مصنوعی است تا تحول سبک زندگی بشر و ابزارهای مختلفی که با هوشمندی به‌صورت روزانه رفع نیاز انسان‌ها را تسهیل می‌کند و خطای انسانی در امور مختلف را کاهش می‌دهد، مانند اتومبیل‌های خودران و استفاده از هوش مصنوعی در جراحی و امور درمانی.

گزارش جلسات آشنایی با مسائل حوزه خط مشی فضای مجازی ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

گزارش جلسات آشنایی با مسائل حوزه خط مشی فضای مجازی

در این جلسه مسائل خط مشی فضای مجازی در پنج عرصه فنی – زیرساختی، سیاسی و امنیتی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی تبیین شد.

آشنایی با مبانی هوش مصنوعی با حضور جناب آقای دکتر حسین مطلبی ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با مبانی هوش مصنوعی با حضور جناب آقای دکتر حسین مطلبی

جلسه آشنایی با مبانی هوش مصنوعی باهدف تبیین ضرورت، اهمیت و چیستی هوش مصنوعی در عرصه حکمرانی فضای مجازی با حضور آقای دکتر حسین مطلبی، رئیس پژوهشگاه فضای مجازی برگزار شد.