پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
انتشار پرونده حکمرانی فضای مجازی در فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

انتشار پرونده حکمرانی فضای مجازی در فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا

پرونده حکمرانی فضای مجازی شامل یازده مقاله کوتاه و مصاحبه، با طراحی و مشارکت هسته خط مشی فضای مجازی (سپهرا) مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در چهلمین شماره فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد.

دوره آموزشی تحلیلی شبکه ملی اطلاعات ۰۷ شهریور ۱۴۰۱
توسط هسته خط‌مشی فضای مجازی (سپهرا) در محل پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی برگزار گردید:

دوره آموزشی تحلیلی شبکه ملی اطلاعات

دوره آموزشی-تحلیلی شبکه ملی اطلاعات در روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه توسط هسته سپهرا در محل پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی برگزار گردید. هدف این دوره تبیین مبانی و اصول شبکه ملی اطلاعات، تاریخچه شکل‌گیری آن در کشور و متن‌خوانی و تحلیل طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات بود.

سلام بر حسین شهید ۰۳ شهریور ۱۳۹۹

سلام بر حسین شهید

انگار خلاصه خوب‌ها و خوبی‌های عالم در عصر روز دهم محرم سال 61 در نقطه ای از زمین به آسمان عروج کردند و ما در هر سلام بر حسین، عطر همه این خوب‌ها و خوبی‌ها را وارد زندگی مان می کنیم....پس سلام بر حسین...

نگهبانی از شورای نگهبان ۲۶ تیر ۱۳۹۹

نگهبانی از شورای نگهبان

پس از چهل سال از تاسیس شورای نگهبان، به نظر می‌رسد، امامین انقلاب به رسالت خود در تحکیم، تقویت و اصلاح شورای نگهبان به خوبی عمل کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد، شورای نگهبان با تصویر مطلوب و مورد انتظار امامین انقلاب همچنان فاصله دارد.بنابراین لازم است شورا بیشتر از آنکه به دنبال تبیین وظایف قانونی یا بازگویی تاییدات امامین انقلاب از اساس و وظایف خود باشد، به ساخت درونی و تقویت بنیانهای نظارتی و قانونی اش بیندیشد و ارشادات و انذارهای امامین انقلاب را بیشتر مورد توجه قرار دهد و برای ساخت تصویر مطلوب آنها، به میدان بیاید.