عدالت اجتماعی - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
گزارش  تفصیلی  جلسه  همفکری  تحلیل  و  ارزشیابی ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی

گزارش تفصیلی جلسه همفکری تحلیل و ارزشیابی

سومین جلسه از سلسله جلسات تجربه نگاری شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در روز سه شنبه ۲۳ بهمن ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار گردید. حاضرین در جلسه، آقایان علی مصطفوی، حسین سرآبادانی و مهرداد حیدری بودند. در ابتدای جلسه آقای حیدری با تشکر از مباحث جلسه پیش تحت عنوان شاخص ترکیبی و نهادها در کشور، بیان کرد که در حوزه  ارزشیابی، ذیل مدخل رابطه ارزشیابی و  حکومت مباحث مشابهی راجع به دغدغه ارزشیابان به نهادسازی ارزشیابی در حکومت‌ها ذکر می‌گردد.

تجربه‌های یک عدالت پژوه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

تجربه‌های یک عدالت پژوه

پانزدهمین نشست تخصصی هسته عدالت‌پژوهی، صبح روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه ۹۷ با حضور دکتر حسین عیوضلو در سالن شهید طهرانی مقدم مرکز رشد برگزار شد تا اعضای هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد شنونده تجربه‌های حدود سه دهه فعالیت ایشان در حوزه پژوهش و تحلیل نظریه عدالت اجتماعی (از مبنا تا نقطه اثر) باشند.

تصویری از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت اجتماعی ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
منتشر شد:

تصویری از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت اجتماعی

مقام معظم رهبری: یک کار مهم دیگر در [عدالت‌پژوهی]، شاخص‌گذاری است؛ تعیین شاخص‌های عدالت. یکی از کارهای مهم نظری ما این است که شاخص‌های عدالت را پیدا کنیم. خب، امروز شاخص‌هايی که در غرب مطرح است، به طور مشروط قابل قبول است؛ بعضی‌اش مطلقاً شاخص نیست، بعضی شاخص‌های ناقصی است، بعضی در شرايطی ممکن است شاخص باشد. ما باید بنشینیم مستقلاً شاخص‌های عدالت را، استقرار عدالت در جامعه را پیدا کنیم. (1390/02/27)

رابطه عدالت با سایر مفاهیم ۰۳ بهمن ۱۳۹۷

رابطه عدالت با سایر مفاهیم

سیری در آیات قرآن نشان دهنده روش عادلانه آن در همه موضوعات است در حقیقت قرآن با ملاک عدالت به تفسیر وقایع و تحکیم نظامات اجتماعی پرداخته است و در صدور احکام نیز شاخص عدالت را در نظر داشته است. البته منطق قرآن در باب عدالت و چگونگی تحلیل مسئله در قرآن، کاملا منحصر به […]

سه سؤال اساسی در عرصه عدالت پژوهی ۱۷ آذر ۱۳۹۷

سه سؤال اساسی در عرصه عدالت پژوهی

سوال اول کیستی نظریه‌پرداز عدالت است: در پاسخ به این سؤال دو تفسیر موسع و مضیق وجود دارد. در تلقی مضیق و نگاه حداکثری و سخت‌گیرانه، تنها کسی بعنوان نظریه‌پرداز عدالت شناخته می‌شود که نظریه‌ای جامع و شامل همه ابعاد در عرصه عدالت را ارائه داده باشد حال‌آنکه در تفسیر موسع هر نظریه‌پردازی که بخشی از یک نظریه جامع عدالت پرداخته باشد نیز جزو نظریه‌پردازان عدالت محسوب می‌گردد. از این منظر، علامه طباطبایی، شهید مطهری و دیگر متفکرین اسلامی که به‌صورت جامع وارد مباحث عدالت نشده‌اند نیز نظریه‌پرداز حوزه عدالت به‌حساب می‌آیند اما همچنان این سؤال باقی است که چرا نظریه‌پردازان اسلامی در طول تاریخ به‌صورت جامع در این حوزه ورود نداشته‌اند؟

گفتارهایی در عدالت اجتماعی ۰۳ اسفند ۱۳۹۴
منتشر شد:

گفتارهایی در عدالت اجتماعی

هدف از تدوین این کتاب، «تدوین نظام مسائل حوزه عدالت پژوهی» و در ادامه «طراحی نقشه پژوهشی» برای این حوزه مبتنی بر نظام مسائل مستخرج است. «گفتارهایی در عدالت اجتماعی»، یک کتاب آموزشی نیست بلکه سعی دارد تا دید خواننده را نسبت به گستره موضوعی عدالت اجتماعی باز کند و ضمن اقناع اهمیت آن، ابعاد مختلف مسئله عدالت را خصوصاً در حوزه مباحث علوم انسانیِ اسلامی شناسایی و ارائه نماید. از این رو، خواننده باید با دید خوشه‌چینی و فهم گستره موضوعی وارد کتاب شود. مسائلی که در انتهای کتاب به صورت طبقه بندی شده ذکر شده‌­اند، بعضاً موضوع یک کتاب هستند اما در کنار هم دیدن آن­ها، نوعی نگاه به علوم انسانی را نیز به دست می­‌دهد.