• چالش‌های خبر رسانی در عصر رسانه‌های مجازی ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

    نشست تخصصی حلقه مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی
    چالش‌های خبر رسانی در عصر رسانه‌های مجازی

    عكس نماينده‌ی مجلس از گذاشتن پايش روی ميز و كار كردن با گوشی (آن هم از مدل آمريكايی) در جلسه‌ی بررسی سيل در مجلس، با اين عنوان كه خبرگزاری مهر منتشر كرده و بعد از انتشار از روی سايت حذف كرده، به سرعت در بين مردم دست به دست می‌شود، در حالی كه عكاس خبرگزاری مهر در يك حركت غيرحرفه‌ای اين عكس را به صورت شخصی و بدون اطلاع خبرگزاری در فضای تویيتر منتشر كرده و...

جوا‌ن‌ها باید شانه‌شان را زیر بار مسئولیت‌های دشوار بدهند ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

پیشنهاداتی در راستای تحقق جوان‌گراییِ حاکمیت جوا‌ن‌ها باید شانه‌شان را زیر بار مسئولیت‌های دشوار بدهند

حرکت به سمت بازدارندگی؛ مطالبه همگانی ۰۸ فروردین ۱۳۹۸

گامی اساسی برای پیشرفت حرکت به سمت بازدارندگی؛ مطالبه همگانی

بازاندیشی در فهم فرهنگ سیاسی ایرانیان ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

نشست تخصصی بازاندیشی در فهم فرهنگ سیاسی ایرانیان

گزارش تفصیلی اعتکاف علمی حلقه مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
گزارش تفصیلی اعتکاف علمی حلقه مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی

گزارش تفصیلی اعتکاف علمی حلقه مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی

مسئله نظام آموزشی بدین شرح بود که مکانیزم و سیر آموزشی و تربیتی در مواردی که حلقه بخواهد جمع‌هایی را برای آموزش و رشد حول «مأموریت» (استفاده از لفظ مأموریت برای این جهت است که قرار نبوده و نیست که حلقه به مثابه یک مؤسسه آموزشی عمل کند و صرفا افرادی را در «موضوع» مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی تربیت کند. بلکه اراده حلقه چنین بوده و هست که بتواند یاران همسنگری را تربیت کند که در حوزه مسائل و چالش‌های انقلاب اسلامی در موضوع مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی «جهاد» کنند.)