• مقاله «تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر» ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

    به مناسبت ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ سالروز شهادت شهید صدر
    مقاله «تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر»

    به واقع در دیدگاه شهید صدر، عدالت اجتماعی، نیازمند مداخله مستقیم و حداکثری دولت اسلامی خاصه در منطقه الفراغ است و بزرگ‌ترین مانع اقامه عدالت در دیدگاه او، حب و وابستگی به دنیاست.

چیزی یافت نشد !