• حکمت الهی به مثابۀ علم برتر ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

    به اهتمام مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شد:
    حکمت الهی به مثابۀ علم برتر

    همزمان با سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کتاب «حکمت الهی به مثابۀ علم برتر» تحریر دروس استاد حسن‌علی رحیقی، استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، به قلم آقای علی جعفری هُرستانی پژوهشگر مرکز رشد، توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شد.

خط‌مشی‌گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

به اهتمام مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شد: خط‌مشی‌گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت

مقاله «تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر» ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

به مناسبت ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ سالروز شهادت شهید صدر مقاله «تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر»

چیزی یافت نشد !