سلوک تشکیلاتی در جامعه ایمانی ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

گزارش تفصیلی جلسه حلقه منظومه فکری علامه طباطبایی‌ سلوک تشکیلاتی در جامعه ایمانی

تبیین جایگاه حقیقی علم، عالم و معلوم از منظر الهی ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

لزوم تصحیح نسبت‌ها در نظام علمی تبیین جایگاه حقیقی علم، عالم و معلوم از منظر الهی

تبیین جایگاه حقیقی  علم، عالم و معلوم از منظر الهی ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

تاریخچه علم از منظر انبیاء تبیین جایگاه حقیقی علم، عالم و معلوم از منظر الهی

چیزی یافت نشد !